Autor pytania

MobbyP

Pytanie internauty

Czemu tak drogo i długo. Nie jestem zadowolony z takiego długiego czekania na scenogram

Odpowiedź specjalisty

Temat ten omawiany był po części w odpowiedzi na pytanie nr 2. Przypomnę jedynie, że przed przystąpieniem do przeprowadzenia prac odsłuchowych, ekspert z zakresu fonoskopii często nie jest w stanie podać sztywnego terminu wykonania zleconego stenogramu. Praktyka fonoskopijna pokazuje, że im gorsza jakość sygnału mowy zarejestrowanego w obrębie danego nagrania, tym trudniej jest oszacować czas wykonania stenogramu. Należy także dodać, iż wykonywanie stenogramów w standardzie fonoskopijnym jest bodaj najtrudniejszą i najbardziej czasochłonną czynnością spośród tych, które składają się na praktykę fonoskopijną. Poza tym spisywanie treści wypowiedzi jest najmniej zautomatyzowaną czynnością fonoskopijną, która dodatkowo silnie zależy od stanu psychofizycznego eksperta wykonującego prace odsłuchowe (niekiedy wystarczy lekkie przeziębienie, by uniemożliwić ekspertowi wykonywanie odsłuchu z nagrań o gorszej jakości!). Proszę więc zrozumieć, że nie zawsze jest możliwe ustalenie sztywnego terminu wykonania stenogramu, a często zdarza się tak, że ekspert musi proponować przesunięcie terminu zakończenia prac odsłuchowych by wykonać stenogram o możliwie najwyższej jakości. Osobiście wyznaję zasadę, iż lepiej jest zminimalizować prawdopodobieństwo popełnienia fatalnych błędów odsłuchowych w stenogramie kosztem wydłużenia czasu jego realizacji. Przysłowiowe „odkręcanie” takich błędów nie tylko wytwarza dodatkowe koszty (np. konieczność sporządzenia stenogramu weryfikującego przez innego eksperta), ale naraża eksperta na poważne konsekwencje (łącznie z odpowiedzialnością karną) za popełnione błędy. Co do kosztów wykonania stenogramu w standardzie fonoskopijnym, to z założenia nie są one niskie, biorąc pod uwagę skalę trudności sporządzenia stenogramu w standardzie fonoskopijnym, jak i odpowiedzialność za jego jakość.

Data zapytania

2 luty 2013

Zadaj pytanie

Imię *
Nazwisko
Email Adres *
Numer telefonu *
+48
Szukaj
    Załącz pliki
    Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
    Wpisz wiadomość
    akceptuje warunki *