Autor pytania

Marta

Pytanie internauty

Czy możliwe jest stwierdzenie daty nagrania wykonanego przy użyciu telefonu komórkowego? Chodzi o prawdziwość tej daty, czy można ją ustalić niezależnie od daty ustawianej ręcznie przez użytkownika telefonu?

Odpowiedź specjalisty

Teoretycznie prawie każde nagranie dźwiękowe zarejestrowane telefonem komórkowym opatrzone jest datą i czasem jego rejestracji. Należy jednak pamiętać, że w zdecydowanej większości przypadków to użytkownik telefonu komórkowego sam ustawia datę i czas w swoim aparacie. Oznacza to w praktyce, że zegary systemowe wielu telefonów komórkowych i częściej dyktafonów cyfrowych wskazują czas nieprawdziwy. Nadal do rzadkości należy sytuacja, gdzie telefon komórkowy automatycznie synchronizuje swój czasomierz systemowy z zegarem np. operatora. Bez względu jednak na to, czy i w jaki sposób dany telefon komórkowy datuje rejestrację nagrania dźwiękowego, prowadzone badania fonoskopijne mają na celu w pierwszym rzędzie ustalenie daty rejestracji nagrania w oparciu o zawarte w nim informacje. Dopiero na dalszym planie znajduje się weryfikacja daty rejestracji nagrania nadanej przez dany telefon komórkowy. Polska rzeczywistość kryminalistyczna jednakże obfituje w przypadki, kiedy to biegli informatycy, jako datę rejestracji nagrania, bezrefleksyjnie wskazują datę nadaną temu nagraniu przez rejestrujący je telefon komórkowy. Co gorsza, znane są nierzadkie przypadki, kiedy to wymiar sprawiedliwości skwapliwie korzysta z tak „ustalonych” dat rejestracji nagrań dowodowych. Małpa z brzytwą to nic w porównaniu z, powiedzmy, prokuratorem opierającym swoje śledztwo na nieprawdziwej dacie rejestracji nagrania dowodowego. Rzetelnie prowadzona praktyka fonoskopijna datowania rejestracji nagrań opiera się przede wszystkim na analizie logicznej informacji zawartych w obrębie badanego nagrania, a dopiero w dalszej kolejności uwzględnia (weryfikuje) przypisaną danemu nagraniu datę utworzenia. Takie podejście do problemu sprawia, iż niejednokrotnie nie jest możliwe ustalenie daty rejestracji danego nagrania, mimo iż posiada ono konkretną datę rejestracji nadaną przez telefon komórkowy, którym zostało zarejestrowane. Wydaje się jednak, że bezpieczniej jest nie rozstrzygać w kwestii datowania rejestracji danego nagrania, niż podać nieprawdziwą datę jego rejestracji. Reasumując, fonoskopia jako praktyka śledcza, nie gwarantuje jednoznacznego wskazania daty rejestracji nagrania dźwiękowego. Co więcej, jednoznaczne i kategoryczne datowanie rejestracji tego nagrania można przeprowadzić jedynie w oparciu o zawarte w nim informacje. Natomiast proste odczytanie daty rejestracji nagrania nadanej przez telefon komórkowy może prowadzić do fatalnych w skutkach wniosków.

Data zapytania

16 czerwiec 2013

Zadaj pytanie

Imię *
Nazwisko
Email Adres *
Numer telefonu *
+48
Szukaj
    Załącz pliki
    Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
    Wpisz wiadomość
    akceptuje warunki *