Autor pytania

SR Brodnica

Pytanie internauty

Dlaczego na ekspertyzę fonoskopijną trzeba tak długo czekać?

Odpowiedź specjalisty

W uproszczeniu mówiąc, istnieje kilka powodów, dla których precyzyjne określenie terminu realizacji zleconych badań fonoskopijnych jest trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Po pierwsze, wstępna ocena nagrania nie daje precycyjnej odpowiedzi na pytanie o stopień trudności realizowanych badań fonoskopijnych. Im gorsza jakość nagrania orazj dłuższy czas jego trwania, tym trudniej precyzyjnie określić czas trwania realizacji zleconych badań fonoskopijnych. Po drugie, wraz z pogorszeniem jakości nagrania niepomiernie wzrasta nakład pracy konieczny do zrealizowania zleconych badań fonoskopijnych. Ponadto trzeba liczyć się z tym, że nagranie może zawierać pewną ilość trudnych miejsc, których zazwyczaj nie jesteśmy w stanie zlokalizować przy wstępnej ocenie badanego nagrania. Takie trudne miejsca (np. wypowiedzi równoczesne kilku osób, wypowiedzi silnie zakłócone, czy zniekształcone) powodują duże zatory podczas realizacji badań fonoskopijnych, co rzecz jasna przekłada się bezpośrednio na wydłużenie czasu realizacji danego zlecenia z zakresu fonoskopii. Po trzecie, obowiązuje kolejność wykonywania poszczególnych zleceń fonoskopijnych. Jeśli więc nastąpi wydłużenie realizacji jednej sprawy, wówczas wszystkie kolejne doznają opóźnienia

Data zapytania

21 styczeń 2013

Zadaj pytanie

Imię *
Nazwisko
Email Adres *
Numer telefonu *
+48
Szukaj
    Załącz pliki
    Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
    Wpisz wiadomość
    akceptuje warunki *