Autor pytania

greg

Pytanie internauty

Formularz zamawiania usług zawiera pozycję sporządzanie stenogramów. Czym różni się sporządzanie stenogramów od pozycji spisanie treści, która pojawia się po zaznaczeniu pola usługa fonoskopijna?

Odpowiedź specjalisty

konieczność stworzenia dwóch oddzielnych kategorii wykonywanych stenogramów. Stenogramy wykonywane w ramach praktyki fonoskopijnej są niezwykle precyzyjne, bowiem zawierają wszystkie możliwe do odsłuchania wypowiedzi poszczególnych mówców. Spisuje się także wypowiedzi równoczesne mówców z podziałem na poszczególne frazy, z zachowaniem kolejności wypowiedzi rozmówców. Ponadto wykonujący badania fonoskopijne ekspert spisywane dosłownie wypowiedzi opatruje licznymi komentarzami określającymi sposób mówienia mówcy, czy opisującymi towarzyszące poszczególnym wypowiedziom zjawiska akustyczne. Reasumując, fonoskopia, jako dziedzina kryminalistyki, wymaga stworzenia w miarę kompletnego obrazu odsłuchiwanego nagrania. Istnieje jednak wiele sytuacji, kiedy nie jest wymagana tak wysoka precyzja tworzonych stenogramów i wystarczy wierne oddanie sensu odsłuchiwanych wypowiedzi. Jeśli więc stenogram ma na przykład pełnić rolę protokołu ze spotkania jakiegoś gremium, czy być streszczeniem odczytu lub wykładu, wówczas nie trzeba tworzyć stenogramu w oparciu o zasady praktyki fonoskopijnej. Ponadto trzeba pamiętać, iż stworzenie stenogramu zgodnie z zasadami fonoskopijnymi wymaga znacznego nakładu pracy, co przekłada się na zwiększony koszt realizacji takiej usługi. W tym miejscu przestrzegałbym jednak przed wykonywaniem tańszych stenogramów-streszczeń z myślą o wykorzystaniu takiego materiału w sądzie, czy w prokuraturze. Zazwyczaj taki uproszczony i okrojony stenogram nie zawiera już istotnych dla sprawy informacji, ale przede wszystkim naraża na zresztą słuszny zarzut manipulowania treścią wypowiedzi rozmawiających osób. I na koniec uwaga techniczna spisywaniem treści określa się wykonywanie stenogramów zgodnie z zasadami praktyki fonoskopijnej. Dokładniejsze informacje na temat fonoskopii znajdziesz tutaj. Stenogramy-streszczenia opisane są tutaj.

Zadaj pytanie

Imię *
Nazwisko
Email Adres *
Numer telefonu *
+48
Szukaj
    Załącz pliki
    Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
    Wpisz wiadomość
    akceptuje warunki *
    Wyślij