Autor pytania

Roman

Pytanie internauty

Jaki jest koszt spisania treści z nagrań dokonanych za pomocą cyfrowego dyktafonu. Nagranie 15 min. w przeważającej części czytelne lub bardzo czytelne. Cel badania jak gdyby autoryzacja, tzn. że nie tylko ja, jako autor, słyszę treść zarejestrowanej wypowiedzi jednej osoby (brak wspólnych wypowiedzi). Miejsca trudne można pominąć. Spisanie tego co słyszalne.

Odpowiedź specjalisty

Ze względu na fakt, iż dział FAQ ma charakter publiczny, pozwolę sobie poinformować o kewetiach finansowych w oddzielnym mailu. W rzyczy samej, badania fonoskopijne polegające na spisaniu treści wypowiedzi rozmówców mogą spełniać funkcję \"autoryzującą\" analizowane nagranie, bowiem wykonujący stenogram ekspert z zakresu fonoskopii na ogół nie jest w żaden sposób zaangażowany w sprawę zleceniodawcy, a więc tworzy stenogram w oparciu o przesłanki obiektywne i pozbawione stronniczości. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zaangażowanie emocjonalne odsłuchującego ma zasadniczy wpływ nie tylko na obniżenie wiarygodności sporządzonego stenogramu, ale i na jego jakość (kwestia ta została szczegółowiej omówiona we wpisie powyżej). Fonoskopijna praktyka odsłuchowa przewiduje wprawdzie możliwość selekcjonowania fragmentów rozmowy przeznaczonych do spisania treści wypowiedzi, jednakże należy pamiętać, iż może to w zasadniczy sposób obniżyćć jakość sporządzanego stenogramu, który po \"ocenzurowaniu\" może zawierać wypowiedzi wyjęte z kontekstu, a więc pozbawione pierwotnego znaczenia. Posługiwanie się \"wybrakowanym\" stenogramem może prowadzić do zarzutu, że nie przedstawia on w sposób obiektywny wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w obrębie danego nagrania. Ponadto selekcjonowanie przeznaczonych do spisania wypowiedzi nie jest zalecana w przypadku nagrań o stosunkowo krótkim czasie trwania (tutaj 15 minut). Selekcję materiału odsłucowego przeprowadza się jedynie w przypadku nagrań wielogodzinnych i to w oparciu o jasno sformułowane kryteria (np. pomija się przypadkowe wypowiedzi z osobami postronnymi, nie biorącymi udziału w głównym toku rozmowy lub pomija się rozmowy o przysłowiowej pogodzie). W każdym razie kryterium jakości akustycznej wypowiedzi (jej \"słaba słyszalność\") nie jest brane pod uwagę podczas prac odsłuchowych. Próby odsłuchowe przeprowadza się w stosunku do wszystkich wypowiedzi zarejestrowanych w obrębie danego nagrania, bez względu na ich jakość techniczną. Rzecz jasna zdarzają się wypowiedzi niemożliwe do odsłuchania z przyczyn wyjątkowo niskiej jakości nagrania, jednakże w takich przypadkach brak możliwości odsłuchania danej wypowiedzi jest zaznaczany stosownym komentażem w treści stenogramu.

Data zapytania

5 grudzień 2012

Zadaj pytanie

Imię *
Nazwisko
Email Adres *
Numer telefonu *
+48
Szukaj
    Załącz pliki
    Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
    Wpisz wiadomość
    akceptuje warunki *