Autor pytania

Justyna

Pytanie internauty

Witam, mam nagranie około 3 min potrzebuje ekspertyzy i wyostrzenia 3 głosu z rozmowy. Matka podpowiada dziecku co ma mówić i to słychać tylko potrzebuje wyraźniejszej tej podpowiedzi. Chcielibyśmy mieć to gotowe już w sądzie aby nie czekać na ekspertyzy sądowe. Proszę o podanie kosztu i czasu oczekiwania.

Odpowiedź specjalisty

Mimo, iż fonoskopia przewiduje czynności związane z poprawą jakości nagranej mowy, to rzeczywiste możliwości w tym względzie bywają mocno ograniczone. Najczęściej nie jest możliwe uzyskanie na tyle wysokiej jakości mowy, by osoba o przeciętnych predyspozycjach słuchowych była w stanie zrozumieć odsłuchiwane wypowiedzi nawet po ich korekcji. Praktyka fonoskopijna wskazuje, iż najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie dokładnego stenogramu rozmowy w postaci pisemnej z ewentualnym równoczesnym odsłuchem spisanych wypowiedzi. Takie rozwiązanie pozwala na obiektywne odczytanie treści wypowiedzi przy jednoczesnej ocenie stanu emocjonalnego mówcy zawartego w informacjach pozawerbalnych (dynamika mowy, intonowanie wypowiedzi, itp.). Jeśli chodzi o przedstawienie nagrania w sądzie jako dowodu w sprawie, należy pamiętać, iż podstawową techniką pracy z dowodem w postaci utrwalonej dźwiękowo rozmowy jest właśnie stenogram. Odsłuchiwanie nagrań mowy zakłóconej w warunkach sali sądowej często kończy się niepowodzeniem. Stenogram dowodowej rozmowy stanowi obiektywne źródło informacji, którym w jednakowym stopniu mogą posługiwać się wszystkie strony procesu. Co do kosztów i czasu realizacji zleconych badań fonoskopijnych, konieczne jest dostarczenie nagrania w celu jego wstępnej oceny. Zarówno czas, jak i koszty realizacji zlecenia w znacznym stopniu zależą od jakości oraz czasu trwania nagrania. Nagranie można dostarczyć drogą elektroniczną, korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie www.arsdigita.pl Innym czynnikiem wpływającym na termin wykonania zleconych badań fonoskopijnych jest długość kolejki realizowanych zleceń. Oznacza to, iż zlecenie wykonania prywatnej ekspertyzy fonoskopijnej nie koniecznie musi przyśpieszyć wykonanie badań.

Data zapytania

21 listopad 2015

Zadaj pytanie

Imię *
Nazwisko
Email Adres *
Numer telefonu *
+48
Szukaj
    Załącz pliki
    Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
    Wpisz wiadomość
    akceptuje warunki *
    Wyślij