Autor pytania

AH

Pytanie internauty

Witam. Mam nagranie około 60 minut na dyktafonie. Nagrywałem z włączoną funkcją odszumiania. Czy takie nagranie jest autentyczne, bo kwestionują to w sądzie

Odpowiedź specjalisty

Sprawa używania różnych funkcji \"poprawiających\" jakość nagrania w czasie jego rejestracji budzi wiele kontrowersji w kontekście wykonywania badań autentyczności nagrań dźwiękowych. Z jednej strony, jeżeliby zarejestrować nagranie z włączoną funkcją „odszumiania”, doprowadzi to nieuchronnie do przekształcenia rejestrowanego dźwięku (np. zostaną usunięte ciche dźwięki pochodzące z tła). Nagranie takie należałoby więc uznać za nieautentyczne, gdyż nie przedstawia ono wszystkich zdarzeń akustycznych w rzeczywistości występujących w trakcie rejestracji danego nagrania. Z drugiej jednak strony, zastosowanie wysoko stratnej kompresji danych dźwiękowych takiej jak popularny w telefonach komórkowych Adaptive Multi-Rate, prowadzi również do znaczących „ubytków” w zakresie dźwięków o niskim natężeniu, zaś dźwięki o wyższym natężeniu, takie jak mowa, niejednokrotnie ulegają silnym zniekształceniom. W takim przypadku uznaje się jednak nagranie za autentyczne, choć bez wątpienia, nie odzwierciedla ono w pełni występujących w rzeczywistości zdarzeń akustycznych. W przypadku badań autentyczności dźwiękowych zapisów cyfrowych, praktyka fonoskopijna przewiduje zastosowanie zasady „złotego środka”, według której nagranie przekształcone w wyniku działania systemów redukcji szumu, czy poprzez użycie wysoko stratnej kompresji danych dźwiękowych z reguły zachowuje autentyczność, natomiast nagranie, którego ciągłość zapisu została przerwana zarówno w trakcie rejestracji, jak i później, zostaje uznane za nieautentyczne. Jednakże, jeśli przedmiotem analizy fonoskopijnej jest na przykład podatne na cyfrowe przetwarzanie (w tym i redukcję szumów) tło akustyczne, wówczas nagranie rejestrowane przy włączonej redukcji szumów może zostać uznane za niezdatne do przeprowadzenia zleconych badań fonoskopijnych, zaś kwestia jego autentyczności staje się wtedy bezprzedmiotowa. Innym istotnym przypadkiem jest stosowanie techniki redukcji szumów do nagrania już istniejącego. W takiej sytuacji nagranie zostaje uznane za nieautentyczne, bowiem w sposób celowy dokonano modyfikacji jego zawartości. Reasumując, nagranie zarejestrowane przy użyciu systemu redukcji szumu należy uznać za autentyczne, jednakże jego wartość dowodowa może zostać zakwestionowana. Innymi słowy, każdy przypadek nagrania zarejestrowanego z użyciem systemu redukcji szumu należy traktować indywidualnie i w kontekście zleconych badań fonoskopijnych. Jeśli zastosowany w trakcie rejestracji nagrania stopień redukcji szumu pozwala na przeprowadzenie badań autentyczności zapisów dźwiękowych w pełnym zakresie, a ciągłość zapisu badanego nagranie nie została przerwana, wówczas nagranie należy uznać za autentyczne. Jeśli jednak zastosowana redukcja szumu zdegradowała badane nagranie do tego stopnia, że nie jest możliwe przeprowadzenie badań autentyczności zapisów dźwiękowych w pełnym zakresie, wówczas nagranie należy uznać za nieautentyczne ze wskazaniem na fakt zastosowania techniki redukcji zakłóceń podczas jego rejestracji. Należy jednak pamiętać, że nagranie takie może nadal zachowywać pewną wartość procesową, pozwalającą na przykład na spisanie niezakłóconych wypowiedzi. Przy tej okazji apeluję, by nie wykorzystywać żadnych „opcji” polepszających rejestrowany dźwięk nagrania, jeśli macie Państwo zamiar wykorzystać taki zapis do celów procesowych. Im mniejsza ingerencja w rejestrowane nagranie dźwiękowe, tym łatwiej posługiwać się takim nagraniem w sądzie.

Data zapytania

11 sierpień 2014

Zadaj pytanie

Imię *
Nazwisko
Email Adres *
Numer telefonu *
+48
Szukaj
    Załącz pliki
    Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
    Wpisz wiadomość
    akceptuje warunki *
    Wyślij