Autor pytania

Ola

Pytanie internauty

WitamCzy można stwierdzić kategorycznie autentyczność nagrania z dyktafonu oraz czy możliwy jest do zweryfikowania czas nagrania z dyktafonu.Dziękuję i pozdrawiam

Odpowiedź specjalisty

Jak najbardziej, praktyka fonoskopijna pozwala na kategoryczne określenie autentyczności badanego nagrania. Na dzień dzisiejszy arsenał metod badania autentyczności nagrań cyfrowych (bo o takie zapewne chodzi) pozwala na bardzo precyzyjne określenie stanu technicznego nagrania oraz okoliczności jego powstania - to jest bowiem istotą badań autentyczności nagrań dźwiękowych. Oznacza to w praktyce możliwość wydawania opinii kategorycznych w kwestii autentyczności analizowanych zapisów. Niekiedy jednak pojawia się problem z możliwością wydania opinii kategorycznej, jeżeli do badań dostarczono kopię nagrania w postaci np. pliku dźwiękowego zapisanego na nośniku typu płyta CD/DVD lub wymiennym nośniku półprzewodnikowym typu karta pamięci lub pendrive. Zdarza się w takim przypadku, że badane nagranie nie zawiera żadnych specyficznych śladów pozostawionych przez urządzenie rejestrujące (np. dyktafon), którym pierwotnie nagranie zostało zapisane. Wówczas wydanie opinii kategorycznej w kwestii autentyczności nagrania bywa utrudnione, lecz nadal możliwe. Dlatego też istotne jest aby do badań autentyczności nagrań dźwiękowych dostarczać oryginalny nośnik, na którym nagranie to zostało utrwalone. W wielu przypadkach dostarczenie do badań oryginalnego nośnika oznacza również dostarczenie samego urządzenia, którym zarejestrowano dane nagranie (wiele dyktafonów posiada pamięć wewnętrzną, której fizycznie nie można odłączyć od samego dyktafonu). Reasumując, dobra praktyka fonoskopijna wymaga, by do badań dostarczyć dyktafon, w którego pamięci pierwotnie zarejestrowano badane nagranie nawet jeśli zostało ono zapisane na dającej się wyjąć z urządzenia karcie pamięci. Dysponując takim dyktafonem, ekspert z zakresu fonoskopii będzie w stanie przeprowadzić komplet badań również w odniesieniu do urządzenia, którym badane nagranie zostało zarejestrowane. Jest to istotne dla kategorycznego rozstrzygania o kwestii autentyczności nagrania. Dostarczenie do badań jedynie kopii nagrania na płycie CD/DVD lub w pamięci typu pendrive znacząco utrudnia prowadzenie badań autentyczności zapisów cyfrowych, bowiem ekspert zmuszony jest do przeprowadzenia dodatkowych badań mających na celu ustalenie rodzaju/typu urządzenia rejestrującego, którym nagrano badany zapis dźwiękowy. Zajmuje to dodatkowy czas i nie koniecznie prowadzi do kategorycznych konkluzji. Co do datowania zarejestrowanego danym dyktafonem nagrania, to sprawa nie jest trywialna. Bardzo często nie jest możliwe ustalenie, bądź weryfikacja daty utworzenia nagrania, gdyż nie zawiera ono obiektywnie weryfikowalnych informacji pozwalających na jednoznaczne datowanie danego zapisu. Do takich informacji należą np. fragmenty serwisów informacyjnych, które przypadkowo zostały zarejestrowane podczas prowadzonej rozmowy. Datowanie rejestracji nagrania wyłącznie w oparciu o tzw. stempel czasowy pozostawiony przez urządzenie rejestrujące (np. dyktafon) nie może być brany pod uwagę podczas datowania nagrania, gdyż nie ma gwarancji, że czasomierz użytego dyktafonu był ustawiony na prawidłowy czas w trakcie rejestrowania badanego nagrania. Niestety, przypadki użycia bez należytej weryfikacji daty i czasu zapisu nagrania nadanego przez urządzenie rejestrujące nie należą do rzadkości. Takie podejście do kwestii datowania zapisu dźwiękowego jest wyrazem niedbałości i zawsze prowadzi do fatalnych w skutkach błędów w prowadzonych postępowaniach, czy śledztwach

Data zapytania

19 kwiecień 2015

Zadaj pytanie

Imię *
Nazwisko
Email Adres *
Numer telefonu *
+48
Szukaj
    Załącz pliki
    Przeciągnij i upuść pliki w to miejsce Przeglądaj pliki
    Wpisz wiadomość
    akceptuje warunki *